Konference

Vzdělávání dospělých 2018

0

0

Vzdělávání dospělých 2018: v kontextu Průmyslu 4.0, digitalizace a umělé inteligence Adult Education 2018: in the context of Industry 4.0, digitization and artificial intelligence   Sborník konference: Sborník 2018
Vzdělávání dospělých 2017

0

0

Mezinárodní vědecká konference Vzdělávání dospělých 2017/Adult Education 2017   Praha, úterý 11. a 12. prosince 2017  (9:00 až 17:00 hod.)   Konferenci pořádá Česká andragogická společnost ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.   Garanti konference: prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA   Konference bude mít tři tematické bloky: 1. […]
Vzdělávání dospělých 2016

0

0

mezinárodní vědecká konference Vzdělávání dospělých 2016/Adult Education 2016   Praha, úterý 13. prosince 2016 Václavské náměstí 29, Praha 1 (9:00 až 17:00 hod.)   Konferenci pořádá Česká andragogická společnost spolu s Pedagogickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Pedagogickou fakultou Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Partnerem […]

Showing 1-3 of total 3 events