O nás

KDO JSME

 • občanské sdružení založené 4. listopadu 2008 skupinou předních českých andragogů v čele s doc. PhDr. Jaroslavem Veteškou, Ph.D.
 • nepolitické, dobrovolné uskupení odborníků na vzdělávání dospělých;
 • sdružujeme odborníky z akademické i komerční sféry, mezi našimi členy najdete vysokoškolské pracovníky, manažery, lektory, učitele, tutory, poradce, studenty a další sympatizanty z oblasti rozvoje lidských zdrojů;
 • sdružujeme ty, jejichž zájmem je rozvoj přirozeného potenciálu lidí ve vazbě na morální, osobnostní, duševní, kulturní, sociální a společenský kontext – a to jak vlastními aktivitami členů sdružení, tak podporováním a spoluprací se subjekty, které si kladou obdobné cíle.

NAŠE POSLÁNÍ

Chceme podporovat vzájemnou spolupráci členů sdružení, především výměnu informací z andragogiky, vzdělávání dospělých a dalšího vzdělávání. Proto jsme si stanovili tyto cíle:

 • organizovat a poskytovat vzdělávání z oboru vzdělávání dospělých;
 • vydávat informace z andragogiky a příbuzných vědních oborů v odborném časopise;
 • sledovat, získávat a zpracovávat informace z andragogiky a vzdělávání dospělých;
 • podílet se na výzkumu a vývoji;
 • navrhovat, organizovat a analyzovat vzdělávací potřeby;
 • inovovat učební a androdidaktické metody a formy;
 • spolupracovat s profesními a zájmovými organizacemi;
 • poskytovat poradenství v oblasti vzdělávání dospělých, dalšího vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.
 • získávat prostředky na realizaci a rozvoj svých aktivit.