Vzdělávání dospělých 2016

Vzdělávání dospělých 2016

mezinárodní vědecká konference

Vzdělávání dospělých 2016/Adult Education 2016

 

Praha, úterý 13. prosince 2016

Václavské náměstí 29, Praha 1

(9:00 až 17:00 hod.)

 

Konferenci pořádá Česká andragogická společnost spolu s Pedagogickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Pedagogickou fakultou Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Partnerem konference jsou: DP Work, s.r.o. a Verlag Dashöfer, s.r.o.

 

Garanti konference:

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.

doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD.

 

Konference bude mít čtyři tematické bloky:

1. Paradigmy v edukácii zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov
v rezidenciálnej starostlivosti
(částečný výstup z projektu VEGA č. 1/0176/15)

Garant sekce: doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.

2. Výchova a vzdělávání jako nástroj sociální integrace

Garant sekce: PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D., MBA

3. Psychologické, sociální a ekonomické aspekty učení a vzdělávání dospělých

Garant sekce: doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

4. Další profesní vzdělávání – současnost a perspektivy 

Garant sekce: doc. Ing. Mgr. Radomír Saliger, Ph.D.

 

Vědecký výbor konference:

prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.    Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

doc. Dr. Milan Beneš                         Univerzita Jana Amose Komenského Praha

PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D.              Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Mgr. Emil Dobaka                             DP Work, s.r.o., personální a vzdělávací společnost

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.     Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD.      Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D., MBA Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.       Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Mgr. Milan Chmura, Ph.D.               Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Dominika Kadlubeková, PhD.; Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PhDr. Ľubomír Kubínyi, Ph.D.         Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany

prof. PhDr. Mária Machalová, CSc. Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA LIGS University, USA

doc. PhDr. Josef Malach, CSc.          Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.     Univerzita Jana Amose Komenského Praha

doc. PaedDr. Marianna Müller de Morais, PhD. Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.  Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.   Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

dr. hab Beata Pituła, prof. nzw. w Pol. Śl. Silesian University of Technology, College of Social Sciences and Foreign Philologies (Poland)

prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., dr. h. c.         Česká andragogická společnost

prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.    Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

doc. Ing. Mgr. Radomír Saliger, Ph.D. Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA

doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.             Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.              Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

doc. Ing. David Vaněček, Ph.D.        Masarykův ústav vyšších studií, České vysoké učení technické v Praze

doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.      Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.  Česká andragogická společnost

 

Organizační výbor:

Ing. Josef Bittner, MBA

Bc. Kateřina Ducháčová

PhDr. Mgr. Martin Hamadej

PhDr. Jiří Hrudkaj

Ing. Jinřich Kolek, MBA

Mgr. Radka Zimanová

Mgr. Lucia Rapsová

PhDr. Romana Schunová

 

Sborník ke stažení:

Sborník 2016