Tréning sociálnej kompetencie dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím

Tréning sociálnej kompetencie dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím

Informace o publikaci

Sv. 15: MÜLLER DE MORAIS, M., RAPSOVÁ, L. Tréning sociálnej kompetencie dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím. Praha: Česká andragogická společnost, 2017. 122 s. ISBN 978-80-905460-9-7.