Kompetence studentů a absolventů škol

Kompetence studentů a absolventů škol

Informace o publikaci

Sv. 16: VETEŠKA, J. a kol. Kompetence studentů a absolventů škol – teoretická východiska a příklady dobré praxe. Praha: Česká andragogická společnost, 2017. 179 s. ISBN 978-80-906894-0-4.