Andragogický slovník

Andragogický slovník

Informace o publikaci

Publikace se zabývá teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých, rozebírá různé formy a metody profesního vzdělávání, podnikového vzdělávání, zájmového a občanského vzdělávání (Praha: Grada Publishing, 2014, 2. rozš. vyd., 320 s. ISBN 978-80-247-4748-4). Cena: 370,- Kč.