Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky

Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky

Informace o publikaci

Monografie představuje v teoretické a praktické rovině mediaci a probaci a možnosti jejich aktuálního využití v různých společenských oblastech (Praha: Wolters Kluwer, 2015, 251 s. ISBN 978-80-7478-898-7). Cena: 280,- Kč.