Monografie Učení a vzdělávání dospělých

Monografie Učení a vzdělávání dospělých

Monografie Učení a vzdělávání dospělých s podtitulem Kontexty, teorie a výzkumy zprostředkovává čtenáři podstatné poznatky
z oboru andragogika, jehož předmětem zájmu je učení a vzdělávání dospělých. Poskytuje aktuální informace o tom,
v jakých souvislostech, jakými způsoby a s jakými výsledky probíhají procesy učení a vzdělávání zaměřené na dospělou populaci.

 

Publikace je vedena otázkou: Co potřebuje vědět andragog, respektive vzdělavatel dospělých, aby rozuměl svému oboru?
Tato obecně formulovaná otázka se rozpadá do celé řady dílčích podotázek, které jsou postupně pokládány, zdůvodňovány, a s oporou o teoretické a empirické poznatky jsou na ně hledány odpovědi strukturované do pěti částí publikace.

 

Kniha je určena především studentům oboru andragogika a dalších pedagogických oborů, ale poslouží i vzdělavatelům dospělých na nejrůznějších pozicích či zájemcům o téma z řad širší veřejnosti.

Podrobnosti v odkazu: https://www.grada.cz/uceni-a-vzdelavani-dospelych-10343/

Administrator