Projekt ROPOKOM

Projekt ROPOKOM

PROJEKT ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

 

 

Česká andragogická společnost, o. s. realizuje v Pardubickém kraji projekt podpořený z ESF a státního rozpočtu České republiky.

Název projektu: Rozvoj pokročilých kompetencí lektorů a odborných pracovníků vzdělávacích institucí
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Další vzdělávání
Poskytovatel dotace: Pardubický kraj
Reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.13/03.0027
Termín projektu: 1. 4. 2012 – 31. 5. 2014
Celková částka dotace: 2 305 644,48 Kč
Cílová skupina: lektoři dalšího profesního vzdělávání a odborní pracovníci vzdělávacích institucí z Pardubického kraje

Popis projektu

Projekt je zaměřen na lektory dalšího profesního vzdělávání a na odborné pracovníky vzdělávacích institucí. Účastníky projektu jsou ve sto procentech případů lidé s vazbou na Pardubický kraj – ať už z titulu jejich trvalého bydliště nebo místa působení jejich případného zaměstnavatele. Cílová skupina je oslovována s nabídkou možné účasti na pilotním ověřování plánovaných aktivit. Zájemci se kurzů účastní zdarma.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a rozsahu nabídky vzdělávacích služeb v regionu. Za účelem naplnění tohoto hlavního cíle jsou realizovány 4 klíčové aktivity.

Aktivity realizované v rámci projektu

V rámci první aktivity jsou vytvořeny a pilotně realizovány tři zcela nové kurzy zaměřené na pokročilé lektorské dovednosti (např. Moderace a moderační techniky v práci lektora). Ačkoliv i v Pardubickém kraji již nyní existuje nabídka kurzů pro lektory, většina z nich se zaměřuje pouze na základní komunikační a prezentační dovednosti. I zkušenější lektoři se přitom dostávají do situací, kdy jsou u nich očekávány postupy, metodiky a didaktické přístupy, které jsou již poměrně specifické a náročné.

Druhá aktivita se zaměřuje na rozvoj kompetencí odborných pracovníků vzdělávání – tedy těch, kteří jako první přicházejí do styku s klienty vzdělávacích aktivit. Právě oni velkým dílem ovlivňují podobu a kvalitu nabídky dalšího profesního vzdělávání. První kurz se zaměřuje na koncepční, metodické a manažerské kompetence odborných pracovníků vzdělávání. Druhý plánovaný kurz by měl napomoci rozšířit nabídku vzdělávacích služeb o nový typ služby, a to poradenství pro další profesní vzdělávání.

Třetí aktivita se ponese v duchu e-learningu. Plánováno je pět kurzů s tématy jako je emoční inteligence v práci lektora, marketing ve vzdělávání dospělých, projektové řízení a podobně. E-learningové kurzy jsou zdarma k dispozici na stránce www.candrs.cz/lms. Přístupové údaje získáte po odeslání přihlášky na email info@candrs.cz.

manuál zde

přihláška zde

 

V rámci čtvrté aktivity vzniknou tři ucelené metodické materiály (tištěné a elektronické příručky) pro lektory a odborné pracovníky vzdělávacích institucí.

Závěr

Potřebnost projektu vychází z poznatku, že pouze kvalitní lektoři (vzdělavatelé dospělých) se znalostmi problematiky odlišnosti učení dospělých mohou být zárukou kvalitního rozvoje a možností dalšího profesního vzdělávání. Vlastní lektorské práci však předchází příprava vzdělávacích akcí zajišťovaná odbornými pracovníky vzdělávacích organizací. Pouze vzájemné provázání vysoce kvalifikovaného přístupu obou těchto profesí umožní realizovat kvalitní vzdělávací aktivity.

Kontakty:

Kateřina Ducháčová, manažerka projektu,  info@candrs.cz

AKTUALITY:

 

Nabídka vzdělávacích programů:

Mentorské dovednosti v práci lektora

Moderace a moderační techniky v práci lektora

Lektor jako autor a tutor e-learningových kurzů

Poradce pro DPV

V případě zájmu prosím kontaktujte Kateřinu Ducháčovou na email: info@candrs.cz.

Administrator