Projekt Inovace ve VD

PROJEKT ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

 

Česká andragogická společnost, o. s. (ČAS) realizuje ve Středočeském kraji v partnerství s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s. (AIVD ČR) projekt podpořený z ESF a státního rozpočtu České republiky.

Název projektu:

Název operačního programu:

Podpora inovační přístupů v dalším vzdělávání

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Další vzdělávání

Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
Reg. č. projektu: 1.07/3.2.11/02.0108
Termín projektu: 1. 10. 2012 – 30. 9. 2014
Celková částka dotace: 1 918 505,36 Kč
Cílová skupina: vzdělávací instituce, lektoři, trenéři, koučové, tutoři a pracovníci vzdělávacích institucí či pracovníci vzdělávacích útvarů firem působící ve Středočeském kraji. Zájemci se projektu účastní bezplatně.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a rozsahu nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji. K dosažení hlavního cíle projektu byly navrženy a postupně jsou realizovány čtyři klíčové aktivity (KA), které by se daly rozdělit do dvou skupin. Dvě z nich (KA 1, KA 4) směřují k vytvoření spolupracující sítě odborníků vzdělávání dospělých ve Středočeském kraji, jejich setkávání a sdílení a výměně zkušeností. Ostatní aktivity (KA 2, KA 3) se zaměřují na rozvoj pracovníků vzdělávání dospělých prostřednictvím pořádání vzdělávacích programů.

Aktivity realizované v rámci projektu

Cílovou skupinou projektu jsou lektoři dalšího vzdělávání dospělých a pracovníci vzdělávacích institucí v regionu Středočeského kraje. V rámci projektu bude vytvořena platforma pro spolupráci subjektů v oblasti dalšího profesního vzdělávání v regionu.

V průběhu projektu je plánováno vytvoření otevřené sítě vzdělávacích institucí a lektorů a realizace kurzů směřujících k rozvoji metodických a osobnostních kompetencí lektorů. Dále budou organizovány kurzy s cílem rozvíjet znalosti a dovednosti v oblasti poradenství pro další vzdělávání, mentoringu a koučování. Prostřednictvím praktických workshopů a kulatých stolů bude realizováno sdílení myšlenek a nápadů, kooperace a poradenství při zavádění moderních metod a technologií ve vzdělávání dospělých.

V rámci projektu budou realizovány tyto čtyři klíčové aktivity:

  • 1) Vytvoření otevřené sítě vzdělávacích institucí a lektorů
  • 2) Rozvoj metodických kompetencí lektorů prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání
  • 3) Lektor a odborný pracovník vzdělávací instituce v roli poradce, mentora a kouče
  • 4) Podpora sdílení myšlenek a nápadů, kooperace a poradenství při rozvoji zavádění moderních technologií a metod

„Koncept projektu spočívá na principu poskytnutí stálého odborného zázemí pro rozvoj inovací v oblasti dalšího profesního vzdělávání. Je založen na modelu široké partnerské spolupráce všech zainteresovaných subjektů regionu.“ říká předseda ČAS Jaroslav Veteška a dodává: „Naše zkušenosti získané v rámci spolupráce se zahraničními partnery např. z Finska, Irska, Švédska, Německa nebo Velké Británie ukazují, že takto optimalizovaná síť a informačně-poradenské zázemí je efektivní jak z hlediska využití moderních informačních a komunikačních technologií, tak využití inovovaných didaktických metod, forem, prostředků i know-how a materiálů.“

Přístup k vytvořeným produktům a službám bude otevřený a zdarma pro všechny vzdělavatele a další subjekty ve Středočeském kraji, které budou ochotny se angažovat ve společných aktivitách. Aktuální informace budou průběžně uveřejňovány na stránkách ČAS www.candrs.cz a AIVD ČR www.aivd.cz.

Kontakty:

 

Kateřina Ducháčová, manažerka projektu – tel. 602 265 638, duchacova@candrs.cz

Mgr. Martina Moličová, věcná manažerka – tel. 608 838 702, info@candrs.cz


(kontakt pro zájemce o účast v projektu)

AKTUALITY A SOUBORY KE STAŽENÍ:

Soubory ke stažení

9.3.2014 – Pozvánka: KURZ marketing ve vzdělávání dospělých

2.12.2013 – Pozvánka: KURZ Využití náročnějších aktivizačních metod

14.11.2013 – Pozvánka: KURZ Rozvoj osobnostních lektorských kompetencí

1.11.2013 – Pozvánka na workshop: Sociální sítě a jejich využití ve vzdělávání dospělých

24.09.2013 – Pozvánka: Výukové materiály, dotazníky, formuláře – jak je psát a používat při vzdělávání dospělých?

22.04.2013 – Proběhlo Ustavující setkání členů Otevřené sítě vzdělávacích institucí a lektorů Středočeského kraje

5.04.2013 – Pozvánka na ustavující setkání členů OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ Středočeského kraje

25.02.2013 – Proběhl vstupní workshop členů OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ Středočeského kraje

30.01.2013 – Pozvánka: VSTUPNÍ WORKSHOP členů otevřené sítě vzdělavatelů Středočeského kraje

29.01.2013 – Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání ve Středočeském kraji

Administrator