Vybrané aspekty marketingu dalšího vzdělávání

Vybrané aspekty marketingu dalšího vzdělávání

Informace o publikaci

MUŽÍK, J., BEDNÁŘ, V., RATAJ, M. Vybrané aspekty marketingu dalšího vzdělávání. Praha: Česká andragogická společnost, 2014. 104 s. ISBN 978-80-905460-2-8. NEPRODEJNÉ