Trendy a možnosti rozvoje dalšího profesního vzdělávání.

Trendy a možnosti rozvoje dalšího profesního vzdělávání.

Informace o publikaci

Sv. 8: VETEŠKA, J. a kol. Trendy a možnosti rozvoje dalšího profesního vzdělávání. Praha : Česká andragogická společnost, 2013. 168 s. ISBN 978-80-905460-0-4.