Management vzdělávání dospělých a vzdělávacích organizací.

Management vzdělávání dospělých a vzdělávacích organizací.

Informace o publikaci

Sv. 21: MATOUŠ, Z. a kol. Management vzdělávání dospělých a vzdělávacích organizací. Praha: Česká andragogická společnost, 2021. 150 s. ISBN 978-80-907809-3-4.

Cena: 290,- Kč