Inovácie v edukácii seniorov

Inovácie v edukácii seniorov

Informace o publikaci

Sv. 24: KRYSTOŇ, Miroslav a Erik SELECKÝ. Inovácie v edukácii seniorov. Praha: Česká andragogická společnost, 2021. 121 s. ISBN 978-80-907809-9-6.