Andragogické poradenstvo

Andragogické poradenstvo

Informace o publikaci

Sv. 23: PAVLOV, Ivan. Andragogické poradenstvo. 2. rozš. a dopl. vyd. Praha: Česká andragogická společnost, 2021. 155 s. ISBN 978-80-907809-6-5.