Vzdělávání dospělých 2020 – reflexe, realita a potenciál virtuálního světa

Vzdělávání dospělých 2020 – reflexe, realita a potenciál virtuálního světa

Informace o publikaci

VETEŠKA, J. a M. KURSCH. (eds.) Vzdělávání dospělých 2020 – reflexe, realita a potenciál virtuálního světa = Adult Education 2020 – Reflection, Reality and Potential of the Virtual World : proceedings of the 10th International Adult Education Conference : 16 December 2020, Prague. Praha: Česká andragogická společnost, 2021. 334 s. ISBN 978-80-907809-7-2. ISSN 2571-3841. ISSN 2571-385X.

Cena: 360,- Kč