MONOGRAFIE

Přehled Andragogiky

485

0

Cílem publikace je představit vývoj a význam teorie a praxe vzdělávání dospělých a přiblížit vznik a rozvoj andragogické vědy v mezinárodním kontextu. Obsah je orientován jednak na teoretické poznatky z učení a vzdělávání dospělých, jednak na praktické aplikace do oblasti rozvoje a řízení lidí. Věnuje se také podnikovému (firemnímu) vzdělávání, kompetencím a kvalifikaci lektora či […]
Číst více
Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky

540

0

Monografie představuje v teoretické a praktické rovině mediaci a probaci a možnosti jejich aktuálního využití v různých společenských oblastech (Praha: Wolters Kluwer, 2015, 251 s. ISBN 978-80-7478-898-7). Cena: 280,- Kč.
Číst více
Andragogický slovník

568

0

Publikace se zabývá teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých, rozebírá různé formy a metody profesního vzdělávání, podnikového vzdělávání, zájmového a občanského vzdělávání (Praha: Grada Publishing, 2014, 2. rozš. vyd., 320 s. ISBN 978-80-247-4748-4). Cena: 370,- Kč.
Číst více

Showing 1-3 of total 3 courses