Management vzdělávání dospělých a vzdělávacích organizací.

Sv. 21: MATOUŠ, Z. a kol. Management vzdělávání dospělých a vzdělávacích organizací. Praha: Česká andragogická společnost, 2021. 150 s. ISBN 978-80-907809-3-4.

Cena: 290,- Kč

Vzdělávání dospělých 2020 – reflexe, realita a potenciál virtuálního světa

VETEŠKA, J. a M. KURSCH. (eds.) Vzdělávání dospělých 2020 – reflexe, realita a potenciál virtuálního světa = Adult Education 2020 – Reflection, Reality and Potential of the Virtual World : proceedings of the 10th International Adult Education Conference : 16 December 2020, Prague. Praha: Česká andragogická společnost, 2021. 334 s. ISBN 978-80-907809-7-2. ISSN 2571-3841. ISSN 2571-385X.

Cena: 360,- Kč

Kompetence ve vzdělávání a strategie profesního rozvoje

VETEŠKA, Jaroslav, TURECKIOVÁ, Michaela, 2020. Kompetence ve vzdělávání a strategie profesního rozvoje. Praha: Česká andragogická společnost. 178 s. ISBN 978-80-907809-1-0.

Inovácie v edukácii seniorov

Sv. 24: KRYSTOŇ, Miroslav a Erik SELECKÝ. Inovácie v edukácii seniorov. Praha: Česká andragogická společnost, 2021. 121 s. ISBN 978-80-907809-9-6.

Andragogické poradenstvo

Sv. 23: PAVLOV, Ivan. Andragogické poradenstvo. 2. rozš. a dopl. vyd. Praha: Česká andragogická společnost, 2021. 155 s. ISBN 978-80-907809-6-5.

Pedeutologické aspekty sociální distance vůči lidem s postižením

Sv. 22: ZILCHER, L. Pedeutologické aspekty sociální distance vůči lidem s postižením. Praha: Česká andragogická společnost, 2020. 279 s. ISBN 978-80-907809-4-1.

Vzdělávání dospělých 2019 – v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu

VETEŠKA, J. (ed.) Vzdělávání dospělých 2019 – v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu = Adult Education 2019 – in the context of professional development and social capital : proceedings of the 9th International Adult Education Conference : 11-12 December 2019, Prague. Praha: Česká andragogická společnost, 2020. 379 s. ISBN 978-80-906894-8-0. ISSN 2571-3841. ISSN 2571-385X.

Cena: 390,- Kč

 

Slovak Educational Centres in Western EU Countries: Problems and Perspectives
KARIKOVÁ, Soňa a kol. Slovak Educational Centres in Western EU Countries: Problems and Perspectives. Praha: Česká andragogická společnost, 2018. 180 s. ISBN 978-80-906894-5-9.
Ke stažení zde.
Vzdělávání dospělých 2018 – transformace v éře digitalizace a umělé inteligence

VETEŠKA, J. (ed.) Vzdělávání dospělých 2018 – transformace v éře digitalizace a umělé inteligence = Adult Education 2018 – transformation in the era of digitization and artificial intelligence: proceedings of the 8th International Adult Education Conference, 11-12th December 2018 Prague. Praha: Česká andragogická společnost, 2019. 526 s. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841.

Cena: 460,- Kč

 

Přehled Andragogiky

Cílem publikace je představit vývoj a význam teorie a praxe vzdělávání dospělých a přiblížit vznik a rozvoj andragogické vědy v mezinárodním kontextu. Obsah je orientován jednak na teoretické poznatky z učení a vzdělávání dospělých, jednak na praktické aplikace do oblasti rozvoje a řízení lidí. Věnuje se také podnikovému (firemnímu) vzdělávání, kompetencím a kvalifikaci lektora či legislativě ve vzdělávání dospělých v ČR.

 

VETEŠKA, Jaroslav. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1026-9. 390 Kč