Vzdělávání dospělých 2019 – v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu

VETEŠKA, J. (ed.) Vzdělávání dospělých 2019 – v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu = Adult Education 2019 – in the context of professional development and social capital : proceedings of the 9th International Adult Education Conference : 11-12 December 2019, Prague. Praha: Česká andragogická společnost, 2020. 379 s. ISBN 978-80-906894-8-0. ISSN 2571-3841. ISSN 2571-385X.

Cena: 390,- Kč

 

Slovak Educational Centres in Western EU Countries: Problems and Perspectives
KARIKOVÁ, Soňa a kol. Slovak Educational Centres in Western EU Countries: Problems and Perspectives. Praha: Česká andragogická společnost, 2018. 180 s. ISBN 978-80-906894-5-9.
Ke stažení zde.
Vzdělávání dospělých 2018 – transformace v éře digitalizace a umělé inteligence

VETEŠKA, J. (ed.) Vzdělávání dospělých 2018 – transformace v éře digitalizace a umělé inteligence = Adult Education 2018 – transformation in the era of digitization and artificial intelligence: proceedings of the 8th International Adult Education Conference, 11-12th December 2018 Prague. Praha: Česká andragogická společnost, 2019. 526 s. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841.

Cena: 460,- Kč

 

Přehled Andragogiky

Cílem publikace je představit vývoj a význam teorie a praxe vzdělávání dospělých a přiblížit vznik a rozvoj andragogické vědy v mezinárodním kontextu. Obsah je orientován jednak na teoretické poznatky z učení a vzdělávání dospělých, jednak na praktické aplikace do oblasti rozvoje a řízení lidí. Věnuje se také podnikovému (firemnímu) vzdělávání, kompetencím a kvalifikaci lektora či legislativě ve vzdělávání dospělých v ČR.

 

VETEŠKA, Jaroslav. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1026-9. 390 Kč

Vzdělávání dospělých 2017 – v době rezonujících společenských změn

VETEŠKA, J. (ed.) Vzdělávání dospělých 2017 – v době rezonujících společenských změn = Adult Education 2017 – in times of resonant social changes: proceedings of the 7th International Adult Education Conference, 11-12th December 2017 Prague. Praha: Česká andragogická společnost, 2018. 296 s. ISBN 978-80-906894-2-8 (cena 380,- Kč).

Kompetence studentů a absolventů škol

Sv. 16: VETEŠKA, J. a kol. Kompetence studentů a absolventů škol – teoretická východiska a příklady dobré praxe. Praha: Česká andragogická společnost, 2017. 179 s. ISBN 978-80-906894-0-4.

Tréning sociálnej kompetencie dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím

Sv. 15: MÜLLER DE MORAIS, M., RAPSOVÁ, L. Tréning sociálnej kompetencie dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím. Praha: Česká andragogická společnost, 2017. 122 s. ISBN 978-80-905460-9-7.

Tailor Made Talent Management – Talent management druhé generace

KURSCH, M. Tailor Made Talent Management – Talent management druhé generace. Praha: Česká andragogická společnost, 2016. 170 s. ISBN 978-80-905460-5-9.

Gerontagogika: psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů

VETEŠKA, J. Gerontagogika: psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů. Praha: Česká andragogická společnost, 2016. 180 s. ISBN 978-80-905460-4-2.

Finanční gramotnost v kontextu rozvoje celoživotního učení dospělých: andragogické, metodické a psychologické souvislosti.

BERTL, I. Finanční gramotnost v kontextu rozvoje celoživotního učení dospělých: andragogické, metodické a psychologické souvislosti. Praha: Česká andragogická společnost, 2016. 176 s. ISBN 978-80-905460-3-5.