Projekty ESF

Projekt ROPOKOM

PROJEKT ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

 

 

Česká andragogická společnost, o. s. realizuje v Pardubickém kraji projekt podpořený z ESF a státního rozpočtu České republiky.

Název projektu: Rozvoj pokročilých kompetencí lektorů a odborných pracovníků vzdělávacích institucí
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Další vzdělávání
Poskytovatel dotace: Pardubický kraj
Reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.13/03.0027
Termín projektu: 1. 4. 2012 – 31. 5. 2014
Celková částka dotace: 2 305 644,48 Kč
Cílová skupina: lektoři dalšího profesního vzdělávání a odborní pracovníci vzdělávacích institucí z Pardubického kraje

Popis projektu

Projekt je zaměřen na lektory dalšího profesního vzdělávání a na odborné pracovníky vzdělávacích institucí. Účastníky projektu jsou ve sto procentech případů lidé s vazbou na Pardubický kraj – ať už z titulu jejich trvalého bydliště nebo místa působení jejich případného zaměstnavatele. Cílová skupina je oslovována s nabídkou možné účasti na pilotním ověřování plánovaných aktivit. Zájemci se kurzů účastní zdarma.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a rozsahu nabídky vzdělávacích služeb v regionu. Za účelem naplnění tohoto hlavního cíle jsou realizovány 4 klíčové aktivity.

Aktivity realizované v rámci projektu

V rámci první aktivity jsou vytvořeny a pilotně realizovány tři zcela nové kurzy zaměřené na pokročilé lektorské dovednosti (např. Moderace a moderační techniky v práci lektora). Ačkoliv i v Pardubickém kraji již nyní existuje nabídka kurzů pro lektory, většina z nich se zaměřuje pouze na základní komunikační a prezentační dovednosti. I zkušenější lektoři se přitom dostávají do situací, kdy jsou u nich očekávány postupy, metodiky a didaktické přístupy, které jsou již poměrně specifické a náročné.

Druhá aktivita se zaměřuje na rozvoj kompetencí odborných pracovníků vzdělávání – tedy těch, kteří jako první přicházejí do styku s klienty vzdělávacích aktivit. Právě oni velkým dílem ovlivňují podobu a kvalitu nabídky dalšího profesního vzdělávání. První kurz se zaměřuje na koncepční, metodické a manažerské kompetence odborných pracovníků vzdělávání. Druhý plánovaný kurz by měl napomoci rozšířit nabídku vzdělávacích služeb o nový typ služby, a to poradenství pro další profesní vzdělávání.

Třetí aktivita se ponese v duchu e-learningu. Plánováno je pět kurzů s tématy jako je emoční inteligence v práci lektora, marketing ve vzdělávání dospělých, projektové řízení a podobně. E-learningové kurzy jsou zdarma k dispozici na stránce www.candrs.cz/lms. Přístupové údaje získáte po odeslání přihlášky na email info@candrs.cz.

manuál zde

přihláška zde

 

V rámci čtvrté aktivity vzniknou tři ucelené metodické materiály (tištěné a elektronické příručky) pro lektory a odborné pracovníky vzdělávacích institucí.

Závěr

Potřebnost projektu vychází z poznatku, že pouze kvalitní lektoři (vzdělavatelé dospělých) se znalostmi problematiky odlišnosti učení dospělých mohou být zárukou kvalitního rozvoje a možností dalšího profesního vzdělávání. Vlastní lektorské práci však předchází příprava vzdělávacích akcí zajišťovaná odbornými pracovníky vzdělávacích organizací. Pouze vzájemné provázání vysoce kvalifikovaného přístupu obou těchto profesí umožní realizovat kvalitní vzdělávací aktivity.

Kontakty:

Kateřina Ducháčová, manažerka projektu,  info@candrs.cz

AKTUALITY:

 

Nabídka vzdělávacích programů:

Mentorské dovednosti v práci lektora

Moderace a moderační techniky v práci lektora

Lektor jako autor a tutor e-learningových kurzů

Poradce pro DPV

V případě zájmu prosím kontaktujte Kateřinu Ducháčovou na email: info@candrs.cz.

OPPA 50+

PROJEKT ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

 

Česká andragogická společnost, o. s. realizuje v rámci OPPA projekt zaměřený na pomoc a podporu nezaměstnaných osob 50+ při návratu na trh práce. Jedná se o projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37014, jehož cílem je zvýšení profesních kompetencí uvedené cílové skupiny a tím posílení její pozice na pracovním trhu.

Bližší informace ke stažení zde.

Kontaktní osoba:

Bc. Kateřina Ducháčová

telefon: +420 602 265 638

email: duchacova@candrs.cz

Projekt Inovace ve VD

PROJEKT ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

 

Česká andragogická společnost, o. s. (ČAS) realizuje ve Středočeském kraji v partnerství s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s. (AIVD ČR) projekt podpořený z ESF a státního rozpočtu České republiky.

Název projektu:

Název operačního programu:

Podpora inovační přístupů v dalším vzdělávání

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Další vzdělávání

Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
Reg. č. projektu: 1.07/3.2.11/02.0108
Termín projektu: 1. 10. 2012 – 30. 9. 2014
Celková částka dotace: 1 918 505,36 Kč
Cílová skupina: vzdělávací instituce, lektoři, trenéři, koučové, tutoři a pracovníci vzdělávacích institucí či pracovníci vzdělávacích útvarů firem působící ve Středočeském kraji. Zájemci se projektu účastní bezplatně.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a rozsahu nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji. K dosažení hlavního cíle projektu byly navrženy a postupně jsou realizovány čtyři klíčové aktivity (KA), které by se daly rozdělit do dvou skupin. Dvě z nich (KA 1, KA 4) směřují k vytvoření spolupracující sítě odborníků vzdělávání dospělých ve Středočeském kraji, jejich setkávání a sdílení a výměně zkušeností. Ostatní aktivity (KA 2, KA 3) se zaměřují na rozvoj pracovníků vzdělávání dospělých prostřednictvím pořádání vzdělávacích programů.

Aktivity realizované v rámci projektu

Cílovou skupinou projektu jsou lektoři dalšího vzdělávání dospělých a pracovníci vzdělávacích institucí v regionu Středočeského kraje. V rámci projektu bude vytvořena platforma pro spolupráci subjektů v oblasti dalšího profesního vzdělávání v regionu.

V průběhu projektu je plánováno vytvoření otevřené sítě vzdělávacích institucí a lektorů a realizace kurzů směřujících k rozvoji metodických a osobnostních kompetencí lektorů. Dále budou organizovány kurzy s cílem rozvíjet znalosti a dovednosti v oblasti poradenství pro další vzdělávání, mentoringu a koučování. Prostřednictvím praktických workshopů a kulatých stolů bude realizováno sdílení myšlenek a nápadů, kooperace a poradenství při zavádění moderních metod a technologií ve vzdělávání dospělých.

V rámci projektu budou realizovány tyto čtyři klíčové aktivity:

  • 1) Vytvoření otevřené sítě vzdělávacích institucí a lektorů
  • 2) Rozvoj metodických kompetencí lektorů prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání
  • 3) Lektor a odborný pracovník vzdělávací instituce v roli poradce, mentora a kouče
  • 4) Podpora sdílení myšlenek a nápadů, kooperace a poradenství při rozvoji zavádění moderních technologií a metod

„Koncept projektu spočívá na principu poskytnutí stálého odborného zázemí pro rozvoj inovací v oblasti dalšího profesního vzdělávání. Je založen na modelu široké partnerské spolupráce všech zainteresovaných subjektů regionu.“ říká předseda ČAS Jaroslav Veteška a dodává: „Naše zkušenosti získané v rámci spolupráce se zahraničními partnery např. z Finska, Irska, Švédska, Německa nebo Velké Británie ukazují, že takto optimalizovaná síť a informačně-poradenské zázemí je efektivní jak z hlediska využití moderních informačních a komunikačních technologií, tak využití inovovaných didaktických metod, forem, prostředků i know-how a materiálů.“

Přístup k vytvořeným produktům a službám bude otevřený a zdarma pro všechny vzdělavatele a další subjekty ve Středočeském kraji, které budou ochotny se angažovat ve společných aktivitách. Aktuální informace budou průběžně uveřejňovány na stránkách ČAS www.candrs.cz a AIVD ČR www.aivd.cz.

Kontakty:

 

Kateřina Ducháčová, manažerka projektu – tel. 602 265 638, duchacova@candrs.cz

Mgr. Martina Moličová, věcná manažerka – tel. 608 838 702, info@candrs.cz


(kontakt pro zájemce o účast v projektu)

AKTUALITY A SOUBORY KE STAŽENÍ:

Soubory ke stažení

9.3.2014 – Pozvánka: KURZ marketing ve vzdělávání dospělých

2.12.2013 – Pozvánka: KURZ Využití náročnějších aktivizačních metod

14.11.2013 – Pozvánka: KURZ Rozvoj osobnostních lektorských kompetencí

1.11.2013 – Pozvánka na workshop: Sociální sítě a jejich využití ve vzdělávání dospělých

24.09.2013 – Pozvánka: Výukové materiály, dotazníky, formuláře – jak je psát a používat při vzdělávání dospělých?

22.04.2013 – Proběhlo Ustavující setkání členů Otevřené sítě vzdělávacích institucí a lektorů Středočeského kraje

5.04.2013 – Pozvánka na ustavující setkání členů OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ Středočeského kraje

25.02.2013 – Proběhl vstupní workshop členů OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ Středočeského kraje

30.01.2013 – Pozvánka: VSTUPNÍ WORKSHOP členů otevřené sítě vzdělavatelů Středočeského kraje

29.01.2013 – Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání ve Středočeském kraji